Tiệm ở Fayettevlle NC
đang cần gấp nhiều thợ nail, biết làm chân tay nước hoặc everything càng tốt. Bao lương hoặc lương ăn chia tùy theo khả năng. Tiệm nằm trong khu Shopping Center lớn, khách sang tip hậu 70% là Mỹ Trắng. Có chỗ cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ thoải mái, chủ tiệm thân thiện.
Nếu anh chị thật lòng quan tâm xin liên lạc: (910)689-7078. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.  
Thanks you!