Tiệm Cache Beauty Lounge ở thành phố Sewell tiểu bang New Jersey, tiệm cách South Philly 20 phút, cách Pennsauken 20 phút đang cần thợ full time, làm bột, hoặc everything. Tiệm in Washington township, khách Mỹ trắng, khách đông, dễ chịu, tip cao, giá cao, income ổn định. Bao lương thợ $800 – $1000 / 6 ngày trên ăn chia. Tiệm có làm lash extensions nên rât dễ lên income, nếu như anh/ chi chưa biết làm mà muốn học thì mình sẽ chỉ dẫn tận tình. Môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái, chủ thân thiện.
Mọi chi tiết xin liên lạc: Mai (856) 366-6739.
Xin cảm ơn.