Cần gấp thợ nail In Massena NY.
Tiệm đông khách Walking. Lương từ $1500 trở lên.
Có chỗ ăn ở đàng hoàng cho thợ.Xin liên lạc để biết thêm infonmation: 315-296-5889 or 315-764-0033. 
Natural Nails Salon, 142 Harte Haven Plaza Massena Newyork 13662.