Cần Gấp Thợ Nail In Independence OH
Cần tuyển thợ biết làm gì cũng được, làm bột càng tốt.
Lượng khách quá tải.
Bột và Dipping nhiều.
Mùa đông cũng như mùa hè.
Hot quanh năm.
Tip good.
Good income cho thợ từ $7000 – $9000.
Tiệm ở Cleveland Ohio.
Môi trương vui vẻ.
Mọi người hoà đồng.
Đang thiếu tay chiến đấu.
Cần thêm chiến hữu.
Anh chị em nào có sức.
Thì cứ nhào vô.
Không cần nghĩ suy.
Nếu địch quá mạnh.
Đã có chủ lo.
Không sợ ca khó.
Xin vui lòng nhắn tin hoặc gọi điện cho Lee: (216) 642-5555 or Duy: (440) 532-2495 
Thank you!