Cần tìm thợ TCN. Bao lương tùy khả năng. Tiệm chia turn rõ ràng. Tiệm nằm ở khu sang, khách dễ thương. Giá nails cao, tips hậu. Chỗ làm việc thoải mái, vui vẻ.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Đức qua phone number: (484) 802-8570
Nếu gọi máy bận vui lòng để lại message.
Thank you!