Cần Thợ Nail In Allentown PA
Cần thợ nail nữ ( biết làm bột, UV gel, Dipping powder and waxing….) Lương $850 – $1000/ 6 ngày, trên ăn chia 6/4.
Thợ nam ( biết làm bột, UV gel, Dipping powder) Lương $700 – $800/ 6 ngày, trên ăn chia 6/4.
Thợ nữ làm tay chân nước $600 – $750/ 6 ngày trên ăn chia 6/4.
Tiệm nail trong shopping lớn, khu Mỹ Trắng, good tip, đông khách walk in.
Có chỗ cho thợ ở xa.
Xin liên lạc Tony 908-296-0447. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.Luxury Nail & Spa at 750 North Krocks,  suite #204, Allentown PA 18106