Cần Thợ Nail In Philadelphia PA 
Cần 1 thợ biết làm everything có bằng PA và 1 thợ chân tay nước. Bao lương trên ăn chia, tiệm mở của 7 ngày / tuần ( full time – part time ). Tiệm khu mỹ trắng gần Shopping Center, khách đông, tip cao. Tiệm rộng rãi có cửa sau mát mẻ, không khí thoải mái. Chủ tiệm thân thiện, chia turn rất công bằng. Tiệm cách Philadelphia 30 phút. Nếu anh chị thật lòng quan tâm vui lòng liên lạc: ( 267 ) 718-5664. Thank you.