Cần Thợ Nail In Rumford RI
Tiệm Lovely Nails đang cần thợ nails biết làm bột, chân tay nước or everything càng tốt. Lương từ $900/ 6 ngày hơn ăn chia 6/4. Thợ xuyên bang cũng nhận. Tiệm nằm trong Plaza, khách đông, giá nails cao, tip cao. Không khí làm việc gia đình. Chủ vui vẻ, thân thiện. Chia turn rất công bằng. Để biết thêm chi tiết xin liên lạc: (401) 215-3429 (Cell).
Thank you!
Lovely Nails | 150 Newport Ave Rumford, RI 02916