Cần thợ bột or chân tay nước bao lương $5000- 7000 /tháng làm 6 ngày/tuần Sunday close. Tip $200 trở lên. Khách ổn đinh quanh năm ,thợ giỏi $1500/ tuần trở lên. Chia turn theo máy công bằng  Có nhà mới sạch sẽ cho thợ ở xa.  Nơi làm việc vui vẻ, thoải mái.  Bella Nails & Spa at 635 South 5 th St, Ste D. Hartsville South Carolina 29550.
Mọi chi tiết vui lòng liên lạc Thiện: 909-919-3494 or Ly 909-919-6309.
Thank you for watching!