Cần Thợ Nail Ở Columbia South Carolina. Tiệm A.M Nail Bar vùng Columbia South Carolina, cần thợ có tâm với nghề, ( cần thợ bột giỏi ). Tụi em trẻ nên rất thoải mái, anh chị nào muốn kiếm chỗ làm ổn định thì liên lạc e. Tiệm giá cao, sẵn sàng bao lương cho thợ có tay nghề..Full sét gel Polish $45 n up, Full solar n gel polish $55 n up Dip $45 n up. Ombre nails $55 n up (short Nail) đa số trên $65. Pedicure $32-45-72 +gel polish $20. Đa số Sơn gel nhiều. Nếu anh chị em nào biết ai xin giới thiệu dùm, rất cảm ơn nhiều. Chỗ làm vui vẻ, thân thiện, chia turn công bằng. Tiệm có người help dọn dẹp. Vui lòng liên hệ em số phone hay text 404-932-8396 (Andy). Em sẽ gọi lại nếu không nghe phone kịp. Thanks for watching!