Tiệm Pro Nails đang cần gấp thợ nail nữ  làm bột, dip, chân tay nước, biết làm everything càng tốt. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Tiệm trong khu mỹ trắng, khách sang, tip cao, có chỗ cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ, thoải mái, chủ tiệm thân thiện, chia turn công bằng.
Nếu anh chị thật lòng quan tâm xin liên lạc: 605-400-9096 ( gặp Dung ) . Thank you.