Cần gấp thợ nail In New Braunfels, Texas biết làm bột, chân tay nước, everything. Thợ có thể làm full time or part time. Lương $5000- $7000/ month. Thợ làm 6 ngày/ tuần.Renaissance Nail Spa at 272 FM 306, New Braunfels, Texas 78130. Khu Mỹ trắng, khách sang, giá nail cao, tip hậu. Gần chợ Mỹ, khu sầm uất, đông dân cư. Chỗ làm việc thoải mái, hoà đồng, chủ vui vẻ.Thật lòng xin liên lạc:  (678) 270-2848