Cần Thợ Nail Gấp Tại League City TX. Tiệm đang cần thợ nail nữ biết làm hết tất cả , chân tay nước , làm bột ,làm full time.Tiệm ở khu mỹ trắng,nằm ở khu chợ nên là khách rất đông.Lương cao,tip hậu, khách lịch sự dễ chịu,Income ổn định.Tiệm mở cửa 7ngày/tuần,thợ có thể nghỉ 1,2 ngày tuỳ theo thợ. Không khí làm việc vui vẻ, thoải mái. Anh chị thật lòng xin liên lạc để biết thêm chi tiết: cell phone: 832-692-0305 ( gặp Tracy) , phone tiệm: 281-538-1500.Thank you for watching!