Cần Thợ Nail In River Oaks Texas
Cần thợ nail nữ có kinh nghiệm bột dip, Pink & White. Cần thợ chân tay nước giỏi, thợ làm full time or part time.  Bao lương  tùy theo khả năng từ $500 – $900/ 6 ngày. Tip rất cao từ $200 – $300/ 1 tuần.  Thợ phải làm chủ nhật. Tiệm làm đàng hoàng, không giành giật, công bằng.
Tiệm nail khu mỹ trắng, khách sang trọng, lịch sự. Hướng đi downtown.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc phone tiệm 713-529-5692, cell 713-501-9103. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn