Cần Thợ Nail In Memphis TN.
Tiệm đang cần thợ nail biết làm everything. Có bằng TN. Bao lương từ $900 – $950/ tuần (làm việc lâu dài, chăm chỉ sẽ tương lương theo tay nghề). Tiệm mở cửa: Monday – Thursday từ 9:30 am – 7:30 pm. Friday – Saturday từ 9:00 am – 7:30 pm. Sunday từ 12:00 pm – 6:00 pm. Sẽ có ngày nghỉ cho thợ trong tuần.
Tiệm Tammy’s Nail Salon nằm trong khu shopping center, khu mỹ trắng, tip nhiều, khách dễ chịu, lịch sự. Môi trường làm việc thoải mái như gia đình. Chủ vui vẻ, hòa nhã. Để biết thêm information thật lòng xin liên lạc: 901-283-0236 gặp Tammy. Thank you!
Tammy’s Nail Salon | 7505 US Hwy 64 Ste 106 Memphis, TN 38133