Cần Thợ Nail In Johnson City TN
Cần nhiều thợ nail nam/ nữ (nếu Nữ càng tốt), biết làm bột, có kinh nghiệm. Bao lương $1000 – $1200 /tuần hoặc ăn chia tùy theo tay nghề.
Tiệm nằm trong khu mỹ trắng, khách sang, giá cao, tip cao. Chỗ làm việc vui vẻ, thoải mái, không tranh giành. Có chỗ ở cho thợ ở xa .
Nếu muốn làm xin liên lạc Danny : (Call or text) 423-737-9887, phone tiệm 423-232-6050. Nếu không bắt phone xin để lại tin nhắn. Cảm ơn.L’etoile Nail Bar | 3101 Browns Mill Rd Ste 11 Johnson City, TN 37604