Cần Thợ Nail Ở Dallas TX
Cần thợ nail nam nữ biết làm dip, massage, facial. Full time or Part time. Tiệm làm việc công bằng,  không khí làm việc hòa thuận như gia đình.
We Are In Gable Villa Rosa Retail. 2620 Cedar Springs Road Dallas, TX 75201
Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Text messege only 214-310-6467.
Chủ rất cần thợ yêu nghề, chăm chỉ và làm việc lâu dài….Thank you for watching !