Cần Thợ Nail Partner Quản Lý In College Station Texas
Tiệm đang cần thợ nail, partner, quản lý làm trong mall College Station Texas 77845. Có chỗ ở lại cho thợ. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng.
Mọi chi tiết xin liên lạc call or text: mr Phương 979-422-0406, mr Chinh 254-319-1421.