Cần Thợ Nail In Eagle Pass TX
Tiệm nail ở vùng Eagle Pass TX đang cần thợ chân tay nước, bột, biết làm everything càng tốt. Bao lương $1200/tuần hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Tiệm trong khu Mỹ Trắng khách dễ chịu, giá nail cao, tip hậu, thợ có bàn riêng không share, thợ bột không duy chuyển làm same time cùng Pedicure. Có chỗ cho thợ, phòng đầy đủ tiện nghi, Không khí làm việc vui vẻ, thân thiện. thợ tay nghề yếu chủ sẵn sàng chỉ dạy thêm.
Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc: Sarah Vy (315) 644-9999
Thank you!