Cần gấp thợ nail in Texas! 
Tiệm nail khu vực Allen, TX đang cần rất nhiều thợ nail có kinh nghiệm làm ombre, biết dũa các lọai shape: coffin, Almond, stilettos…và biết Design càng tốt, và thợ chân tay nước, shellac, dip, facial, eyelashes, and nguoi cleanup. Cần thợ làm việc lâu dài ổn định. Tiệm đông khách, khu M.y t.r.a.n.g, khách sang, giá cao, tip nhiều. Bao lương tuỳ theo tay nghề của thợ. Đảm bảo income cho thợ, Income hiện tại của thợ chân tay nước, shellac, dipping là từ $1200/ tuần trở lên, thợ làm bột từ $1500/ tuần trở lên. Nơi làm việc vui vẻ, hoà đồng, chia turn công bằng, không giành giựt. Xin liên lạc tim: (214) 383-9999 Hong Nguyen. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn em sẽ gọi lại. 
Thank you!