Cần thợ Nails Tiệm cần thợ nail , nam nữ ok, biết làm bột desigh giỏi ,bao lương 900 – 1000 , bảo đảm lương cao hơn lương bao nhiều, khu mix sang giá nail cao . Tiệm thoải mái vui vẻ .Mong kiếm được thợ giỏi tham gia group nail nhà mình.
Phone: (281) 222-5343