Cần Thợ Nails In Killeen TX. 
Cần thợ Nails biết làm bột. Bao lương $1,200/6 ngày and up cho thợ biết làm đủ thứ. Biết waxing càng tốt. Tiệm gần khu lính, Khách mix, tip cao. Chỗ làm vui vẻ hoà đồng. Cần gấp thợ chân tay nước. Tiệm khu shopping center/business cách Austin 45 phút, Dallas 2:30 phút. Houston 3 tiếng lái xe. 
Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc :(315) 777-1883. Không kịp bắt phone xin để lại tin nhắn. 
Thank You!