Cần Gấp Thợ Nail In Wylie TX. Tiệm mới, sang đẹp tip cao ở thành phố Wylie tiểu bang Texas  đang cần thợ biết làm bột hoặc dip, chân tay nước, biết làm everything càng tốt. Full time – Part time đều được. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Tiệm trong khu MT, khách sang tip hậu. Môi trường làm việc vui vẻ thoải mái, chủ dễ thương.
Mọi thông tin chi tiết xin liên lạc: (313) 681-4094 hoặc (972) 429-0083.
Xin cảm ơn.