Cần Gấp Thợ Nail In Kemah, TX
Tiệm M M Nail Spa cách chợ Hong Kong 2, chợ Bến Thành 20p lái xe. Đang cần thợ bột, dip, biết làm everything càng tốt. Lương đảm bảo từ $1000 – $1200 / 6 ngày ( tiệm đóng cửa Tuesday). Từ Monday – Saturday từ 9 am – 7 pm, Sunday từ 11 am – 5 pm. Thợ làm full time/ part time đều được. Tiệm nằm trong khu du lịch, khu m-y tr-ang, khách sang, giá cao, tip cao. Nơi làm việc vui vẻ, thoải mái, không khí như gia đình.
Mọi chi tiết xin liên lạc: (281) 777-8054 (Hương). Không kịp nghe phone xin để lại lời nhắn
Thank you!
212 FM 518 Rd, Kemah, TX 77565