Tiệm Palace Nails & Spa ở vùng McKinney bang Texas, đang cần gấp receptionist, người Clean up và thợ nails biết làm bột, chân tay nước hoặc thợ biết làm everything càng tốt. Bảo đảm Income quanh năm từ $900 – $1200 / tuần. Tiệm trong shopping center, khu Mỹ Trắng. Khach lịch sự, gia nails cao, tip hậu. Chỗ làm vui vẻ thoải mái, chủ dễ thương. Thật lòng quan tâm xin liên lạc:( Kacey) (469) 471- 7879.
Xin cảm ơn  
Palace Nails & Spa | 2110 Eldorado Pkwy Ste 102 McKinney, TX 75070