Cần Thợ Nail In Sandy UT
Tiệm Nail It đang cần thợ nails biết làm bột or chân tay nước. Bao lương or ăn chia tùy theo tay nghề. Tiệm mở cửa: Monday – Friday từ 10:00 am – 7:30 pm. Saturday từ 9:30 am – 7:30 pm. Sunday từ 11:30 am – 5:30 pm. Không gian tiệm sạch sẽ, rộng rãi, có lượng khách ổn định, good tip. Tiệm khu Mỹ Trắng vùng Sandy UT. Mọi chi tiết xin liên lạc: (801) 739-1349 (Cell).
Thank you!