Cần Thợ Nail In Manassas VA
Tiệm Color Nails ở Manassas Virginia cần thợ làm chân tay nước hay làm bột part time/full time. Bao lương hoặc ăn Chia tuỳ ý. Tiệm Khu shopping sắp mở Groceries Store. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng. Chủ tiệm thân thiện.
Mọi thông tin liên lạc cindy: (703) 474-0713. Shop (703) 330-3103 không kịp bắt phone xin để lại tin nhắn.
Thank You!