Tiệm Escape Nail & Day Spa 
đang cần gấp thợ tay chân nước và dip. Bao lương trên ăn chia tuỳ theo khả năng. Tiệm rộng sạch đẹp , khu  khách sang, giá nail cao. giá dip $50-$55. Giá gel $40-$45. Tips cao ,Good location. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái, không khí như gia đình. Có manage trông coi tiệm .
Mọi thông tin chi tiết xin liên lạc qua số phone: (Cell) 804-300-0246 hoặc (Tiệm) 804-288-0266. 
Thank you fo watching!