Cần Thợ Nail Và Thợ Làm Eyelashes! Gấp!! Bao Lương $ 6,000 – $ 10,000
Cần thợ biết làm bột, chân tay nước, biết làm everything càng tốt và cần thợ biết làm eyelashes. Income $ 6,000 – $ 10,000, bao lương quanh năm tuỳ theo tay nghề. Trả W2. Phải có bằng WV. Nếu Không có Bằng WV sẽ giúp làm bằng.
Tiệm nail khu Mỹ trắng, giá cao nhất Charleston, tip cao, có khách quanh năm đều. Có nhà riêng cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ, hòa thuận.
Vui lòng liên lạc để biết thêm chi tiết: (Cell) 304-767-4241. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.
Thank you.