Cần Thợ Nail In Triadelphia WV
Cần thợ nail nam nữ biết chân tay nước, bột, thợ everything…  Bao lương or ăn chia tùy theo khả năng, giá nail cao, tip cao.  Có chỗ ở cho thợ ở xa. Không khí làm việc hòa thuận như gia đình, chủ thân thiện. 
Tiệm nail trong mall, khu mỹ trắng,  khách lịch sự dễ thương. 
Mọi chi tiết xin liên lạc  cell phone 740-310-0919, phone tiệm 304-909-0179.  Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn
Chủ rất cần thợ yêu nghề, chăm chỉ và làm việc lâu dài….Thank you for watching !