Cần Thợ Nail In Arizona and California. Đang cần rất nhiều thợ nail. Gọi vào là đi làm ngay. Tiệm cần nhiều thợ bột và tay chân nước, wax, facial, eyelash extention. Bao lương $ 1,000 – $ 1,500 / tuần tùy theo khả năng. Chủ không làm và cũng không giành turn với thợ. Giá cao nhất vùng, trả lương hàng tuần ( every week), không trừ suppies và clean up.Có 11 location để các anh chị lựa chọn nơi làm. Tiệm cần chị em biết thông thạo tiếng anh làm Receptionist.
Xin liên lạc số phone/ text: 602-410-9779, 714-717-5422 hoặc 602-405-1448.

P/S: Có nhiều tiệm lớn sắp build mới, có tiệm đang hoạt động ( Income từ $ 50K- $ 100 K) cần bán và nhiều lease ở các thành phố: Queen Creek, Gilbert, East Messa, Happy Valley, Verrado, Scottsdale, Litchfiefd, Avondale và nhiều thành phố khác tại AZ, nằm ngay trung tâm thương mại lớn. Anh chị nào cần làm chủ những tiệm nails lớn xin vui lòng liên lạc: 480-332-0671 hoặc 714-717-5422 ( text / call, xin text sẽ gọi lại ngay. Website :http://herbalnailspa.com. Thành thật cảm ơn!