Cần Thợ Nails In Yuma Arizona 
Tiệm nails ở thành phố Yuma, Arizona cần nhiều thợ bột và tay chân nước . 
Tiệm cách Cali 4h lái xe, cách San Diego 3h ! Tiệm mình nằm khu my trang và me rất good location! 
Tiệm giá cao tip hậu!! Income từ $1400 – $1800/6 ngày. 
Chỗ làm vui vẻ thoải mái, có chỗ ở cho thợ. Tiệm mình rất thích làm lâu dài anh chi em nào cần mình sẽ bao lương tùy theo tay nghề. 
Xin lien lac Jenni (714) 661-0011, (714) 989-0055
Chưa kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.