Cần Gấp Thợ Cho Tiệm Nail Đông Khách In GA. Tiệm đang cần gấp thợ biết làm everything. Tiệm đông khách, income cao. Bao lương or ăn chia tuỳ khả năng. Cần thợ làm full time/ part time đều được. Tiệm gần trường đại học, khu khách sang, giá nail cao, full set sơn gel $53 Fill-in $43 SnS $45, tip hậu. Nơi làm việc vui vẻ, thoải mái, gọi đi làm liền.
Xin liên lạc: (678) 427-4214 or (404) 251-6414 gặp chị Anh. Không kịp nghe phone xin để lại lời nhắn.
Thank you!