Aria Nail Bar In Sandy Spring, Buckhead GA
Chúng tôi đang cần gấp nhiều thợ có kinh nghiệm làm bột (design), SNS, chân tay nước, eyelash. Lương cao( $4000 – $7000) tip hậu (20-30% trở lên) tuỳ theo khả năng, bảo đảm lương nếu cần.  Tiệm khu shopping center rất đông khách, khách sang, lịch sự, giá nail cao, tip cao. Không khí chỗ làm vui vẻ, thoải mái.
Thật lòng quan tâm xin liên lạc: cell (404) 429-3767 hoặc Business (678) 336-9341
Thank You!