Cần thợ Nails In Loganville Georgia
Cần nhiều thợ nails nam và nữ , thợ chân tay nước, và thợ bột, SNS, làm full time hay part time ok, tiệm rộng đẹp sang trọng , khách đông cả tuần, tips tiền mặt 100% . Tiệm vùng Loganville GA. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc cell Phone: Mimi (404) 277-1788 or John (404) 374-8653.
Thank You!