Cần tuyển thợ nail tại Effingham, IL 62401
Cần tìm nhiều thợ biết làm bột, everything càng tốt. Bao lương hoặc ăn chia tùy khả năng. Income cao $5000 – $6000/tháng. Có chỗ cho thợ ở xa.Thông tin và các đặc điểm của tiệm Tiệm rất đông khách nằm trong khu sang 100% Mỹ trắng, tips cao. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ chị Lee qua phone number: (559) 827-8186. Nếu gọi máy bận vui lòng để lại message.
Thank you!