Tuyển thợ Nails In IL
Cần gấp thợ Nail nữ In Elburn cách chợ saigon 40 phút. Biết làm bột, dip, everything có kinh nghiệm, làm full time. Bao lương trên ăn chia. Tiệm mở cửa 7 ngày, sẽ có ngày nghỉ trong tuần cho thợ. Bella Beauty Nails & spa at 830 N Main St Elburn, Illinois 60119. Khu Mỹ trắng, khách sang, tip hậu. Nơi làm việc hoà đồng, thoải mái, chủ vui vẻ.
Thật lòng xin liên lạc: 816-255-4485 (C) 630-365-7077 (W) 
Thank you!