Tìm Gấp Gấp Nhiều Thợ Nail Ở Anderson IN
Tiệm nail ở 2040 S Scatterfield Rd suite f Anderson, IN 46016 cần nhiều thợ nail: Tiệm cần rất gấp thợ nail biết làm tay chân nước, bột, làm đủ thứ càng tốt. Bao lương nếu muốn. Income $ 1,500 trở lên. Tiệm làm 6 ngày / tuần. Tiệm khu đông người qua lại, sầm uất. Lượng khách nhiều. Chỗ làm vui vẻ, không khí làm việc như gia đình. Chia turn công bằng. Gọi đi làm luôn.
Muốn biết thêm thông tin trước khi đi làm vui lòng text / call: (765) 212-9922 / (951) 809-2377 (C). Để lại lời nhắn nếu bận không kịp nghe phone. 
Thank you for reading!