Cần thợ Nail In Indiana.
Tiệm cần 2 thợ bột hoặc làm đủ thứ ( vợ chồng, chị em ok) 
Tiệm rất đông khách bột ombre, design rất nhiều. Lương tuần 6 ngày $1500- $2000 hơn ( tuỳ theo tay nghề) 
Có chỗ ở cho thợ. Khách sang, tip cao. Tiền tip là đủ xài rồi, tiền làm thì để dành. 
Không khí làm việc vui vẻ, hoà đồng, không giành giựt, chia turn công bằng.
Xin liên lạc để biết thêm infomation: (765) 609-7820 gặp Polly.
Thank you!