Tiệm em đang cần technical hoặc biết làm bột càng tốt . Ăn chia hoặc bao lương tiệm khu người Mỹ Trắng nhiều.
Tiệm ở 2191 Commerce Blvd, Mound, MN 55364
Anh chị nào thật lòng muốn làm xin gọi cho anh Trinh (612) 423-1823.
Thank you.