Cần gấp thợ nails có bằng Ohio. Có thể mướn vợ chồng. Thợ làm chân tay nước và gel cũng ok. Lương cao, tip hậu, khu Mỹ Trắng. Thợ ở xa có chỗ ở. Chỗ làm thoải mái vui vẻ. Cần biết thêm chi tiết, vui lòng liên lạc: Phuong: (206) 353-3675 hay tiệm (419) 528-1373
Xin cảm ơn !!!
Licensed Nail Technicians are needed. Can hire spouses. High wages range depending on experiences. Mani &pedicure and gel only are also ok. Housing accommodation is available for interstate technicians. Caucasian Zone, high tipping. Comfortable working place. For more information, please contact: Phuong:(206) 353-3675.
Thank you !!!