Cần Gấp Thợ Nail Cho Tiệm Đã Hoạt Động Lâu Năm In Owasso OK. Tiệm đông khách đang cần gấp nhiều thợ bột, TCN, thợ everything càng tốt. Bao lương or ăn chia tuỳ khả năng. Tiệm trong khu Mỹ trắng, shopping center, khách sang, giá nail cao.
Thật lòng xin liên lạc: (918) 829-1044 or chị Lynn (918) 200-4159. Không kịp nghe phone xin để lại lời nhắn.
Thank you.