Tiệm L&C Nail Spa hiện đang cần thợ nails biết làm bột có kinh nghiệm. Có thể bao lương từ $1200 tới $1500/tuần / 6 ngày. Tiệm trong khu shopping Center lớn, đông khách, khách sang, giá nail cao, tip cao. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Chỗ làm vui vẻ thoải mái.
Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc Trí (404) 341-8180
Thank You!
L&C Nail Spa | 3747 William Penn Hwy Monroeville PA15146