Cần Thợ Nails In Johns Island SC. Tiệm ở Johns Island, South Carolina Cần thợ single hay couple làm chân tay nước hay làm everything. Có kinh nghiệm làm Sns dipping powder. 
80% khách làm Dipping Power. 
Tip từ $700/tuần trở lên. 
Lương hiện giờ thợ làm Everything $2000-$2500/tuần tuỳ khả năng. 
Có chỗ ở Cho Thợ ở xa. 
Bao lương thợ Làm everything giỏi dipping powder và có bằng $6000/tháng. 
Mùa hè từ $8000-$10,000/tháng.  Nếu anh chị thật lòng quan tâm liên lạc số phone: (843) 952-3113 ( gặp Tuấn )
Thank You.