Cần Thợ Nail In Arlington TX.

Tiệm Tracy Nails and Spa cần thợ nails biết làm shellac, chân tay nước, dip. cần người làm transactions. Bao lương từ $900 trở lên. Tiệm ở khu Mỹ trắng, khách sang, tip cao. Tiệm sát bên South Arlington, Mansfield, Fort Worth. Chủ vui vẻ, không khí làm việc như gia đình.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc: anh Thắng (682) 553-9093 or chi Thủy (682) 433-1592.
Thank you!