Cần Thợ Nails In Texas! Tiệm Khu mỹ trắng, tip cao cần thợ có kinh nghiệm bột pink & white, dipping power… Bao lương $1200 – $1500/ tuần tùy khả năng. Có chỗ cho thợ ở xa.
Mọi chi tiết xin liên lạc Mr Andy:  254-939-3161 (w) or 832-279-6839( c)
Thank you!