Cần Thợ Nail Vùng Odessa Tiểu Bang Texas Good Income. Tiệm Lavender Lashes & Spa đang cần thợ bột, tay chân nước, lông mi, thợ làm everything. Thợ phải có bằng Texas. Bao lương tùy theo tay nghề. 
Lương thợ giỏi mùa hè không dưới $2000/ tuần, mùa đông không dưới $1600/ tuần. Good tips. Chỗ làm vui vẻ, chia turn công bằng, không giành giật.
Tiệm nail trong shopping center, gần mall. Khu đông khách, khách sang, giá nail cao.
Biết thêm chi tiết xin liên lạc phone tiệm (432) 366-0521, cell phone (505) 362-9446 gặp anh Huy hoặc chị Alex. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.
Thank you.