Cần Thợ Nail In Saint George Utah
Cần nhiều thợ bột và chân tay nước thợ everything càng tốt. Income từ $1500 – $1800 and up, tip $2000 tháng up, chủ trả lương tuần.  Nếu muốn bao lương hay ăn chia tùy ý ( tùy theo khả năng tay nghề ). Có phòng riêng thỏai mái cho thợ.  Không khí làm việc vui vẻ không giành giựt.
Yêu cầu thợ có trách nhiệm trong việc làm, có tay nghề.
Tiệm nail ở city Saint George, Utah.  Khách My Trang 100%. Quanh năm khách du lịch walk in.
Thật lòng anh chi liên lạc phone hay text message Phone work (435) 359-9282, Phone (858) 500-2777. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.