Tiệm Harmony Nail Care and Spa
CẦN GẤP Thợ nail làm tay chân nước, bột và waxing. Làm full time or part time.Tiệm trong khu shopping lớn, có chợ, gần ABC Store. Khu khách sang, income ổn định, típ cao. Income mùa đông và mùa hè cũng như nhau.
Vui lòng liên lạc Ivy: 703-962-0882
Xin cảm ơn!