Cần Sang Tiệm Nail in Carver MA. tiệm rộng 1100 sqf . Rent 1780$  income từ $14000 – $15000 / month thích hợp cho Gia Đình làm. Anh/ Chị Em nào cần mua xin liên lạc với Thúy: (781) 353-1616 or (781) 267-9129 .Sang với giá $20k
Thank you!